YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Læs mere om Douglas bjælkehuse

 

 

Douglasgranen eller bare Douglas som det i daglig tale kaldes, opnår i sit hjemland det vestlige Nordamerika en imponerende højdeudvikling, som blandt nåletræet kun overgås af Redwood

Douglasen har en stor naturlig udbredelse fra Britisk Columbia i Canada til Californien i USA. Den findes i en indlandsform og en kystform, og for danske forhold er kun kystformen dyrkningsmæssig interessant. I sit hjemland bliver de største douglasgraner omkring 100 meter høje og opnår en alder på mindst 5-600 år.

I Danmark har vi endnu ikke opnået tilsvarende højder, men de ældste Douglaser har også kun groet her i landet i ca. 150 år. Alligevel er Danmarks nuværende højeste træ en Douglas på ca. 50 meter og en alder på bare knap 120 år. Træet gror i statsskoven ved Silkeborg.

De første douglasgraner kom til Danmark via Franske planteskoler omkring 1860 og siden er træarten blevet plantet i  stigende omfang i mange danske skove. De bedst kendte dyrkningsområder i Danmark er i Silkeborg skovene, Rold skovområde og Langesø på Fyn

Douglas har glimrende brugsegenskaber og anvendes til mange formål. Tømmer til husbyggeri, vinduer, plankegulve, møbler og skibsmaster ect. Arten danner brunrødt kerneved, som er både smukt og holdbart. Douglas træ har et meget højt indhold af harpiks hvilket er med til at give træet en fantastisk holdbarhed.

Douglas er en pionertræart, som selvforsyner sig villigt, når lysforholdene tillader det. I skoven optræder den både som rene bevoksninger, men hyppigst som indblandingstræart i blanding med både løvtræ og nåletræ. Arten vokser hurtigt, hvis den får lys og plads nok, og opnår hurtigt brugbare tømmerdimensioner. Træarten indgår fint i et moderne skovbrug med blandingsbevoksninger i det man kalder "naturnær drift". Selv om anvendelsen af Douglas til husbyggeri i Danmark er stærkt stigende, udgør hugsten af Douglas ikke noget problem for skoven, idet der hele tiden plantes mere end der fældes. På visse skovdistrikter kvalitetsforbedrer man douglastræet ved at fjerne grenene på stammerne helt op i 9-10 meters højde, for at træerne kan danne knastfrit ved, hvilket er værdifuldt til specialformål.

Douglas er en god og værdifuld vedproducent, men hertil kommer, at træarten både som enkelttræ  og i blanding med andre træarter udvikler sig smukt og danner attraktive skovbilleder for skovgæsterne.

Der er således mange måder at nyde denne træart på - som et smukt træ i skoven - som et møbel eller som et smukt og miljørigtigt byggeelement - og Danmark har så mange af dem, at vi roligt kan bruge af dem uden at skoven eller naturen tager skade. Der er hele tiden nye på vej, som kan erstatte de store, som vi fælder og bruger til boliger og mange andre fine ting.